You are currently viewing <strong>TSØs partner- og strategimøde</strong>

TSØs partner- og strategimøde

40 partnere var mødt op hos 2010 Vin & Velsmag til en aften om Team Sydhavsøernes aktiviteter og strategier.

Formålet var ikke at udarbejde en ny strategi – det handlede mere om, at strategien var tydelig for alle og om at få gode idéer i hinandens selskab.

Undervejs var der mulighed for at komme med forslag, og her var et af forslagene at sørge for at hjælpe TSØ Support med at få indkøbt en ny maskot snarest muligt. Inden aftenen var omme var der indsamlet 20.500 kr. (ekskl. moms)!

Direktør Morten Harkjær Nielsen indledte aftenen med at fremlægge resultaterne af en tilfredshedsundersøgelse blandt partnerne. Der var generelt tilfredse partnere. Undersøgelsen viste blandt andet, at 86 % foretrækker fredagskampe, 36% fortrækker lørdage og 42% foretrækker søndage (man kunne svare mere end en mulighed).

Den viste også at 78% planlægger at deltage i Whitsun Festival, og at mange synes at der bør være flere partnere i røde trøjer til kampene.

Sportschef Morten Juul fortalte om den nuværende strategi for holdsammensætningen, som i øvrigt har været den samme i flere år.

TSØ vil have spillere, der har ihærdighed og leverer en god træningsindsats hver eneste dag – hertil spillere som kan udvikles. Det betyder også, at gennemsnitsalderen i førsteholdstruppen er ret lav, og endda bliver endnu lavere til den kommende sæson. Han beskrev desuden, at ambitionen er at en tredjedel af førsteholdstruppen er lokale spillere.

Borgmester Holger Schou Rasmussen havde også et indlæg, hvor han anbefalede TSØ at følge med den udvikling, der er (og kommer) på Lolland. Femern Forbindelsen medfører stor udvikling, men den grønne omstilling giver også gode muligheder. Holger fortalte blandt andet om det forslag, der foreligger, om at tunnelfabrikken i fremtiden kan bruges til produktion af f.eks. havvindmøller, hvilket kan give mange arbejdspladser til Lolland.

Der var efterfølgende brainstorm og tilbagemelding med flere gode inputs.

… og selvfølgelig blev der sluttet af med både vin og velsmag.

Tak til alle der deltog og bidrog.